Om Hjemmebehandlings-metoden

Hvad er ©Hjemmebehandlingsmetoden…

©Hjemmebehandlinger med hypnose, auriculoterapi eller andre alternative metoder er på mange måder fremtidens behandlingsform.
Du udfører selv behandlingen  hjemme hos dig i trygge rammer og med os på sidelinjen hele vejen.
Derved får du en effektiv og hurtig behandling, der både går dybt og samtidig er til en brøkdel at det tilsvarende behandlinger koster i klinikken…

Hvilke behandlinger finder du…

Vi har bygget ©Hjemmebehandlingsmetoden op over de behandlingsformer vi har brugt gennem de sidste 25 år i klinikken.
Samtidig har vi udvalgt de lidelser og uvaner som vi oftest og med størst succesrate behandler i klinikken.
Endelig har vi gennem de sidste 5 år udviklet og afprøvet ©Hjemmebehandlingsmetoden på disse metoder, så du er sikret en effektiv behandling, hvad enten du vælger at bruge hypnose, selvhypnose, vågenhypnose, søvnhypnose, øreakupunktur, tapping eller zoneterapi…

Hvad kan du selv behandle…

I princippet kan du med ©Hjemmebehandlingsmetoden behandle alle mulige forskellige lidelser og uvaner.
Metoden virker bedst på  lidelser, der ikke sidder alt for dybt i det underbevidste system men har en ret god effekt selv på komplicerede tilstande.
I takt med at vi får indlæst hypnoser, lavet tavler og brugsanvisninger  kan du påvirke ting som ADHD, angst, afvænning,depressioner,  fobier,følelsesvingninger, selvværd, smerter, ubalancer, uvaner, vægt m.m…

De enkelte moduler i en hjemmebehandling…

Det vil være lidt forskelligt hvad der er i din pakke – alt efter om du har valgt en behandlingsform, der er lavet som kursus eller en der består af en ren behandling som du downloader og bare skal lære at bruge.

Herunder kan du se typiske elementer i dit e-kursus eller din behandling – de er oftest samlet i 1 kursusbog – men andre gange i flere e-bøger, der downloades hver for sig.

Oversigtsmodul: Du kan her se hvad de enkelte moduler indeholder, i hvilken rækkefølge og hvordan du skal bruge dem.

Dette modul er oftest i form af et velkomstbrev lavet i PDF

Baggrundsmodul: Her kan du sætte dig ind i både teorien om lidelsen og den valgte behandlingsform.

Dette modul er lavet som e-bog i formater som PDF, EPUB eller HTML5

Forberedelsesmodul: Består af en gennemgang af hvordan behandlingsmodulet foregår og hvordan du gør din del bedst muligt undervejs.

Dette modul er lavet som e-bog i formater som PDF, EPUB eller HTML5

Behandlingsmodul: Selve behandlingen, som du skal udføre på dig selv eller den du har valgt at behandle.
Denne kan være udarbejdet som lydfil i MP3 eller som ebog i PDF, EPUB eller HTML5 og med tilhørende tavler og plancher alt efter den valgte behandlingsform.

Kontaktmodul: I dette modul kan du se hvordan du kontakter os undervejs med spørgsmål, problemer og kommentarer enten som email, skype, chat eller over telefon.

Dette modul er oftest integreret i e-bogen, der rummer behandlingen.

Papirbog: Nogle af vore udgivelser egner sig i princippet til udgivelse som en gammeldags papirbog man kan have i hånden.

Vi har foreløbig af økonomiske grunde valgt at udelade dette, så er du til papir må du printe PDFudgaven.

Hvorfor vælge hjemmebehandling?

Ganske enkelt fordi vores Hjemmebehandling med hypnose, øreakupunktur eller de  andre alternative metoder, ER fremtidens behandlingsform.

Du kan behandle dig selv hjemme i din stue og lære brugen af alternative metoder til netop dit problem.

I trygge rammer udfører du behandlingen og vi er med på sidelinjen hele vejen.

Derved får du en effektiv og hurtig behandling, der går i dybden, og samtidig koster en brøkdel.

Du lærer undervejs at bruge behandlingsformer som hypnose, selvhypnose, øreakupunktur, zoneterapi, varme/kuldebehandling, håndakupunktur, endepunktsakupunktur, plantetinkturer eller andre behandlingsmetoder.

Vi har nemlig udvalgt de bedste behandlingsmetoder fra klinikken, til en række uvaner og dagligdagslidelser.

Ting som med hypnose, eller de alternative metoder du møder i kursusbøger og behandlingsmoduler, er ret enkle at behandle.

Alt sammen er udarbejdet, så du let og ligetil kan bruge behandlingerne fra dag ét.

Desuden følger en hel måneds gratis rådgivning med- til stort set alle vore udgivelser.

Det kalder vi et standardbrugerskab – men du kan også vælge at blive Plusbruger og få en række yderligere fordele og muligheder med, for et mindre beløb.

Foreløbig er det planlagt at hjemmebehandlingerne vil berøre områder som: ADHD, rygestop, sukkertrang, springfinger, kuskefingre, karpal tunnel syndrom, iskias, hekseskud, lændesmerter, depression, angst, stress, ledproblemer, allergi, tennisalbue, musearm, uro, indlæringsproblemer, hovedpiner, fertilitet, forstuvninger og frossen skulder.

Vi er dog meget lydhøre, hvis du tumler med et problem, du mener vi skal tage op.

Du vil, når siden er fuldt udbygget, kunne se mere om selve hjemmebehandlingsmetoden inden for de forskellige behandlingsformer på undersiderne her:

  • HYPNOSE- HJEMMEBEHANDLING
  • ØREAKUPUNKTUR-HJEMMEBEHANDLING
  • AKUPUNKTUR-HJEMMEBEHANDLING
  • ZONETERAPI -HJEMMEBEHANDLING
  • LYDTERAPI-HJEMMEBEHANDLING
  • VARME/KULDE-HJEMMEBEHANDLING
  • PLANTETINKTUR-HJEMMEBEHANDLING

Hvor køber du e-kursusbøger & behandlingsmoduler

Enkelte udgivelser vil dog også fra 2022 kunne købes på Google Books – dog vil du så skulle bestille Den udvidede Hjælpepakke (Plusbrugerskab) direkte hos os, hvis du ønsker mere hjælp i dit arbejde med e-kursusbogen.

(Ved bestilling de to øverste steder får du en klækkelig rabat på et Plusbrugerskab i samkøb med bogen)